Klumme

Sådan vil Økologisk Landsforening forsøge at præge et kommende klimamærke

POLITISK KLUMME: Vejen til et mere bæredygtigt fødevaresystem ligger i helheden. Det vil sige i samspillet mellem klima, natur, vandmiljø, drikkevand, dyrevelfærd, sund og alsidig mad til alle, levende landdistrikter med arbejdspladser under gode forhold.

09-06-2022 4 minutter Klumme,   Klima,   Politik,   Forbrug

Økologerne og helhedsperspektivet skal på dagsordenen i det nye veterinærforlig

POLITISK KLUMME: Med udgangen af 2022 udløber Veterinærforlig III, og det varer ikke længe, inden forhandlingerne om et nyt Veterinærforlig IV går i gang.

02-05-2022 5 minutter Klumme,   Politik,   Økologiregler

Afbrænding er et no go. Ressourcerne skal holdes i kredsløb

POLITISK KLUMME: Madaffald har vi i mange år blandet sammen med anden affald og sendt til forbrændingsanlæg. I stedet for at holde næringsstofferne i kredsløb, har vi brugt fossil energi til at hente kvælstof ind i kunstgødning og minebrudt nye mineraler.

28-01-2022 6 minutter Klumme,   Politik,   Økologisk Landsforening,   Recirkulering

2021 er gået - her er, hvad ØL opnåede politisk

POLITISK KLUMME: I 2021 fik Økologisk Landsforening cementeret økologiens rolle i den grønne omstilling, og vi kom igennem med en lang række vigtige politikker. Se listen her.

04-01-2022 4 minutter Klumme,   Politik

Vi fik en historisk landbrugsaftale

POLITISK KLUMME: Der er blevet fremsat kritik af landbrugsaftalen, men jeg tillader mig alligevel at betegne aftalen som historisk: Den sætter en ny retning i landbruget, hvor der ikke kun skal leveres på klima, men på bæredygtighed generelt.

28-10-2021 4 minutter Klumme,   Politik

En god landbrugsaftale skal mødes med lige dele glæde og frygt

POLITISK KLUMME: 2021 kan blive et skelsættende år for Økologisk Landsforenings vision. Den forestående landbrugsaftale vil potentielt sætte retningen for den fremtidige udvikling af landbruget her i Danmark.

27-09-2021 3 minutter Klumme,   Politik

Den sidste tvivl må være forstummet

POLITISK KLUMME: Mennesket forårsager klimaforandringer, og en inddæmning kræver handling i samtlige sektorer, hvis vi skal holde temperaturstigningen under to grader. Vi skal genskabe balancen i landbruget.

25-08-2021 4 minutter Klumme

EU's nye landbrugsstøtte-aftale har potentialet til at blive en game changer

POLITISK KLUMME: Om den endelige aftale er den grønneste CAP nogensinde, tør jeg ikke sige. Men muligheden er der, og det må vi nu bruge til at forpligte alle beslutningstagere på EU's 'farm to fork'-strategi.

16-07-2021 5 minutter Klumme,   EU,   Politik

Vi gør ikke landbruget bæredygtigt ved at få koen til at bøvse mindre metan

POLITISK KLUMME: Vi har bragt os i en situation, hvor vi ikke har tid til at vente på ny teknologi. Vi har ikke råderum til at kalkulere med en usikkerhed.

21-05-2021 4 minutter Klumme,   Bæredygtighed,   Klima

Forrige Side 1 af 3 Næste